Via Certus B.V.


Chopinstraat 10 7557 EH Hengelo
074-3490740 Klik om te bellen

Over Via Certus B.V.

Via Certus:

- bent u zeker van een aanvaardbaar risico / verantwoord risico
- kunt u rekenen op professioneel advies
- blijft u gecontroleerd op uw hoofdwerkzaamheden
- bespaart u tijd en dus geldDe laatste jaren is er sprake van een toename en verharding van het geweld dat zich richt tegen bedrijven, instellingen en werknemers die waardevolle goederen beheren. Tegen die achtergrond moet de ARBO-wet ook gezien worden. In deze wet is geregeld dat de werkgever verplicht is de werknemer te beschermen. Dat beschermen is vrij breed opgevat: het betreft uiteenlopende aspecten als een veilig gebouw, ergonomisch werken, klimaat, omgeving alsmede het beschermen tegen agressie en geweld.Doel
Op een onafhankelijke wijze, binnen de geldende wet en regelgeving, de veiligheid en continuïteit van bedrijfsvoering, bij haar opdrachtgevers te optimaliseren. Dit wordt bereikt door, op maatschappelijke verantwoorde en transparante wijze, met de opdrachtgever de balans te bepalen tussen preventieve maatregelen, investeringen enerzijds en baten anderzijds. De veiligheid en betrouwbaarheid van de omgeving is door middel van periodieke inspecties, preventieve adviezen, opleiding, instructie en inrichting van de organisatorische verantwoordelijkheid te verbeteren. Hoe meer informatie uitwisseling, hoe beter wij ons werk kunnen doen. Een hoge betrokkenheid is onze doelstelling. Deze is te bereiken door regelmatig contact met klanten, informatie uitwisseling met partners en instanties over bijvoorbeeld wet en regelgeving, opgedane ervaringen, etc. Om alle betrokkenheid te behouden zal er regelmatig feedback zijn naar alle partijen. Dit kan zijn bij nieuwbouw; verbouw; aanbouw; bestaande bouw of wanneer u dat wenst.Filosofie

Het uitgangspunt van deze dienstverlening is dat niet zichtbare onveilige situaties niet gelieerd zijn aan gevoelens van onveiligheid bij de medewerker. De samenhang van deze ogenschijnlijk losse patronen is uiteindelijk weer maatgevend voor de mate waarin een gebouw veilig bevonden kan worden.

Bezien vanaf de zijde van de medewerker zijn andere aspecten in het geding. Bij dit deel van de analyse zijn de toetsingscriteria voor (sociaal) veilig ontwerpen als leidraad genomen: zichtbaarheid, toegankelijkheid, kwetsbaarheid van een potentieel doelwit en betrokkenheid.

Creativiteit boven techniek

Met opzet bieden we geen volledige lijst met technische oplossingen aan. Daar zijn twee redenen voor: Het aantal technische oplossingen is veelal legio en daarnaast geldt dat bijna elke technische oplossing een organisatorisch alternatief kent. Daarnaast zijn technische oplossingen in de specifieke situatie van een kantoor mede afhankelijk van regelgeving. Deze uitgangspunten van het Bouwbesluit zouden weleens diametraal tegenover elkaar kunnen staan waar het de verbetering van kwaliteit betreft. Denk aan: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiebezuiniging. Specifieke ARBO-eisen ten aanzien van toegankelijkheid kunnen een veiligheidsoplossing bijvoorbeeld weer hinderen. Bij al deze zaken geldt dat niet al te zeer naar de regel geleefd moet worden. Met andere woorden, de norm is geen doel op zich. Creatieve eigen oplossingen prevaleren boven dwingende regelgeving.


Onze visie, goede en betrouwbare dienstverlening door betrokkenheid met de omgeving !!


Beheer; borgen; inspectie; audit; monster; scan; warmtebeeld; veilig; safety; security; nen3140; legionella; brand; gas; detectie; water; noodverlichting; vluchtweg; beheersplan; ri&e; keuring;


info@viacertus.nl

Via Certus B.V. in het kort

Diensten

Beveiliging bedrijfspanden
Integrale veiligheidsinspecties
Levering van beveiligingspersoneel
Uitvoeren van veiligheidscontroles

Landelijke dienstverlening

Ja

Onze locatie

Via Certus B.V.


Chopinstraat 10 7557 EH Hengelo
074-3490740 Klik om te bellen