Stijging van agressie in zorg door coronamaatregelen

Stijging van agressie in zorg door coronamaatregelen

Ruim een kwart van het personeel in zorginstellingen en ziekenhuizen krijgt de afgelopen maanden vaker te maken met agressie. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk bij bezoekers en/of familie van patiënten die zich niet aan de coronamaatregelen willen houden. Een deel van het personeel krijgt zelfs te maken met fysiek geweld.

In dit artikel vertellen we meer over deze coronagerelateerde stijging van agressie en waarom goede beveiliging binnen zorginstellingen van belang is.

Agressie door coronamaatregelen binnen zorginstellingen

De coronamaatregelen worden niet door iedereen voldoende nageleefd. Hoe langer de situatie rondom covid-19 lijkt te duren, hoe meer verzet er lijkt te ontstaan rondom de maatregelen. De redenen tot agressie rondom de coronamaatregelen kunnen behoorlijk uiteenlopen:

  • Overplaatsing van patiënten naar andere afdelingen
  • Aanpassingen van de bezoekersregelingen
  • Irritatie vanwege aansprak op het niet naleven van de coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen

Waardering voor het zorgpersoneel wordt hierdoor minder en maakt steeds meer plaats voor frustratie. Hierdoor uit het onbegrip met betrekking tot de coronamaatregelen zich steeds meer in agressie. Het is niet alleen de zorgmedewerker die zich hierdoor onprettig voelt, ook de patiënten zijn gebaat bij een rustige, ontspannen omgeving.

Het is ontzettend belangrijk dat het zorgpersoneel zich veilig en prettig voelt op hun werkplek. Wanneer dit niet is geval is, is de kans groot dat er een hoge mate van ziekteverzuim ontstaat. Dit moet hoe dan ook worden voorkomen - want er is al tekort aan handen in de zorg.

Het ziekenhuis of de zorginstelling volplakken met stickers en looplijnen blijkt helaas niet altijd genoeg te zijn om bezoekers te attenderen op de richtlijnen. Er zal dus iemand aanwezig moeten zijn in de zorginstelling die bezoekers op deze maatregelen attendeert, wanneer ze niet in acht worden genomen. Het inzetten van professionele beveiliging is hiervoor een goed idee. Deze professionals kunnen ervoor zorgen dat agressie onder controle blijft en het zorgpersoneel zich prettig blijft voelen. Met als resultaat: een fijnere sfeer voor zowel zorgmedewerker, patiënt als bezoeker.

Op December 11, 2020