Tekort aan beveiligers door corona

Door corona zelf en de maatregelen tegen de verspreiding van het virus hebben er veel verschuivingen plaatsgevonden in de beveiligingssector. Een deel van het werk is komen te vervallen. Denk bijvoorbeeld aan beveiliging in de horeca, bij evenementen en op kantoren. Toch heeft dit niet voor een overschot aan beveiligers gezorgd.

Sterker nog: er is op dit moment op veel plekken juist een schaarste aan beveiligers! De vraag is dan ook of er voldoende beveiligers zullen zijn wanneer de horeca weer open gaat en er weer evenementen georganiseerd mogen worden.

Voor de coronacrisis al een tekort aan beveiligers

Het is goed om te bedenken dat er voor de coronacrisis, dus in januari van 2020, al berichten waren over een tekort aan beveiligers. Dit kwam toen vooral door de hoge functie-eisen waaraan beveiligers moeten voldoen. Door de coronamaatregelen is een deel van het werk komen te vervallen, maar op andere plekken is er juist meer behoefte aan beveiligers ontstaan.

Beveiligingsbedrijven in zwaar weer

Door de coronamaatregelen hebben sommige beveiligingsbedrijven het zwaar. Evenementenbeveiligers hebben het moeilijk, maar ook beveiligingsbedrijven die actief zijn op Schiphol en bedrijven die zich focussen op beveiliging in de horeca of op kantoren.

Als deze bedrijven ten onder gaan aan de crisis, zou dat in de toekomst nog wel eens voor problemen kunnen zorgen.

Verwacht wordt dat volgend jaar, als het vaccin onder veel mensen verspreid is, weer veel meer kan. De horeca zal dan weer open gaan en er zullen weer evenementen mogen worden georganiseerd. Wat gebeurt er wanneer grote groepen mensen bij elkaar komen, maar er geen beveiligers meer zijn voor deze specifieke vorm van beveiliging? Dat is de vraag om nu over na te denken.

Beveiligers inzetten voor handhaven coronamaatregelen

Waar een deel van het werk is komen te vervallen, is er op andere plekken juist meer werk gekomen voor beveiligers. Op veel plekken worden beveiligers ingezet voor het handhaven van de coronamaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van beveiliging in winkels of in binnensteden, om de anderhalvemeter-regel te handhaven. Vooral in de maand december wordt beveiliging ingezet om de drukte in winkels en binnensteden op te vangen.

Dit betekent voor beveiligers gelukkig dat zij niet volledig zonder werk zitten. Toch kan dit in de toekomst voor problemen zorgen. Als al deze beveiligers worden omgeschoold, zijn ze misschien niet direct beschikbaar als het vliegverkeer weer op gang komt, er weer evenementen georganiseerd worden en de horeca weer open kan.

Op December 11, 2020