Artikel afbeelding

Waarom jaarlijks onderhoud alarminstallaties zo belangrijk is

Waarom jaarlijks onderhoud alarminstallatie?

Jaarlijks onderhoud alarminstallatie

Laat uw alarminstallatie jaarlijks controleren!

Een alarminstallatie is er voor uw veiligheid en om uw huis of bedrijf te beschermen tegen inbraak en/of brand. Om er zeker van te zijn dat uw alarminstallatie naar wens blijft werken, adviseren de installateurs haar relaties en klanten om jaarlijks een onderhoud/controle van het systeem te laten uitvoeren.

Waarom is een jaarlijks onderhoud van een alarminstallatie van belang?

Niet alleen om aan de eisen van de BORGregeling en/of de Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties te voldoen en om uw beveiligingsinstallatie optimaal te laten functioneren, is het van groot belang dat de beveiligingsinstallatie jaarlijks wordt gecontroleerd. Deze werkzaamheden worden opgenomen in een onderhoudsovereenkomst, een afstemming over de onderhoudswerkzaamheden tussen u en uw installateur.

Zelfs een verzekeringsmaatschappij kan de dwingende eis bij u neerleggen. De eis kan zijn dat u één keer per jaar uw inbraakalarminstallatie of beveiligingssysteem laat onderhouden omdat dit een onderdeel kan zijn van uw verzekeringscontract.

Wanneer u met uw installateur in zee gaat, wordt door hen elk jaar contact met u opgenomen. De installateur maakt dan met u een afspraak voor het jaarlijks onderhoud aan uw beveiligingsinstallatie. Met het jaarlijks onderhoud wordt de kans op storingen en nodeloze alarmeringen tot een minimum beperkt, mede doordat tijdens het jaarlijks onderhoud de accu en batterij spanning wordt gemeten. Na deze controle ontvangt u van uw installateur een rapport van de bevindingen.

Op March 28, 2018