sluiten X

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Bedrijfscontinuïteit, uw belangrijkste uitdaging

Het voortbestaan van uw bedrijf is vermoedelijk al jaren het belangrijkste bedrijfsdoel dat u nastreeft. Als ondernemer ontkomt u daarbij niet aan een zeker bedrijfsrisico. Op zich niet erg. (Bedrijfs)risico’s horen bij uw vak als ondernemer. U neemt maatregelen om deze risico’s te verkleinen tot een aanvaardbaar restrisico (risico – maatregelen = aanvaardbaar restrisico). Hoe groot het restrisico is, bepaalt u zelf of wordt opgelegd door derden (overheid, verzekering, afnemers). Hoewel nog niet iedere ondernemer dit beseft, is ook veiligheid een risico dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar kan brengen.

Ook veiligheid is een serieus bedrijfsrisico

Veiligheid, in de ruimste zin, is een risico dat u als ondernemer niet ongemoeid kunt laten. Er zijn verschillende partijen die verlangen dat u dit risico verkleint tot een aanvaardbaar restrisico. De overheid legt u tegenwoordig bij wet (Arbowet, Gebruiksbesluit, Bouwbesluit) een zorgplicht op. Dit wil zeggen dat u, als gebruiker van het gebouw, verantwoordelijk bent voor het treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen (o.a. brandpreventie, vluchtwegen, noodplannen). Uw verzekeraar heeft een ander belang. Deze verwacht dat u voldoende maatregelen neemt om bij een calamiteit de (bedrijfs)schade zo laag mogelijk te houden. Vergoeden doet uw verzekeraar alleen als de juiste, in de polis vastgelegde, (veiligheids)maatregelen zijn getroffen (brand- en inbraakpreventie e.d.). Maar ook u dient eisen te stellen aan de mate van risico die u wilt lopen. Denk daarbij ook aan de verstoring van uw bedrijfsprocessen als gevolg van een calamiteit (administratie en voorraden verdwenen, productiemiddelen beschadigd enz.). Dit bedreigt de continuïteit van uw bedrijf. Eén derde van de bedrijven die te kampen hebben gehad met een fikse bedrijfsbrand, is binnen drie jaar failliet. De juiste aanvullende maatregelen kunnen dit voorkomen.

Hoe investeert u in de juiste maatregelen?

Het treffen van maatregelen vraagt om een investering. Om er zeker van te zijn dat u de juiste investering doet, is het nadenken over (bedrijfs)risico’s en maatregelen van groot belang. Betecom bv uit Harderwijk is een NCP-erkend gecertificeerd BORG beveiliging- en branddetectiebedrijf. Wij kunnen u helpen uw bedrijfsrisico’s in kaart te brengen door middel van een risico-inventarisatie. In een aansluitende gezamenlijke sessie bespreken wij uw bedrijf, de geïnventariseerde risico’s, hun aanvaardbaarheid en mogelijkheden om ze te verminderen. In een slotgesprek ontvangt u ons advies voor passende maatregelen en de benodigde investering.

Zekerheid over kwaliteit

Door de voorgenomen maatregelen te toetsen bij overheid en verzekeraar heeft u de zekerheid dat u de juiste maatregelen treft. Certificering van en onderhoud aan de getroffen maatregelen (bijvoorbeeld uw brand- en inbraaksignaleringssysteem, toegangscontrole- en camerasysteem) geven u de zekerheid dat de continuïteit van uw bedrijf op de juiste wijze is gewaarborgd. U krijgt zo de ruimte om aan de slag te gaan met uw core-business. De zorg voor het verkleinen van uw veiligheidsrisico’s is bij ons in goede handen.

Op April 1, 2011