Oefening in beveiliging

Terwijl vijf van hen strategisch staan opgesteld, zodat ze hun sector van de omgeving in de gaten kunnen houden, begeleiden de teamcaptain en de persoonlijke beveiliger Dhr. A hun vip naar de auto. Halverwege rent een agressieve man schreeuwend op hem af. "Wat mot jij hier?'. De grote, lange Dhr. A. draait zich om en weert de aanvaller af, terwijl de andere lijfwachten pas na enige aarzeling toesnellen om hem te helpen.

'Wat hebben we nu geleerd?' Meneer Huizinga, (I.S.P.S Security) de docent, is kwaad.

De aanval kwam misschien onverwacht, maar ze hadden veel eerder moeten ingrijpen. 'Het is de taak van Dhr. A', zegt hij met de stem van een teleurgestelde schoolmeester, 'om de vip zo snel mogelijk veilig naar de auto te leiden. Niet hij, maar de anderen hadden de aanvaller tegen moeten houden. Maar jullie staan er met zijn allen naar te kijken, in plaats van de fout te herstellen en snel de bescherming van de vip over te nemen van Dhr. A.'

De in- en uitstapprocedure moet over van Meneer Huizinga, eigenaar International Security & Protection Services, en zelf ooit een tijd lijfwacht van Pim Fortuyn en van de Amerikaanse oud vice-president Al Gore. In bovenstaande situatie werd de vip en de aanvaller gespeeld door de fotograaf van Intermediair en de aanvaller door René Jansen (eigenaar RJ Security). Het is een oefening, maar de aspirant-bodyguards - consequent persoonsbeveiligers genoemd vanwege het Rambo-imago dat aan 'bodyguard' kleeft - worden stevig aangepakt.

De bodyguard kent zijn klant.

Een goede persoonsbeveiliger valt niet op. Het is ook lang niet zo'n spectaculaire baan als soms wel wordt gedacht. De meeste tijd gaat op aan het voorverkenning. Hoe veilig is het restaurant waar de vip wil gaan eten? Waar zijn de toiletten? Staan er files of zijn er evenementen in de stad waardoor het beveiligen moeilijker wordt? "Als een vip naar het buitenland gaat, dan maakt de beveiliger eerst zelf die reis. Hij maakt afspraken met de marechaussee op het vliegveld. Gaat naar het hotel, bespreekt de kamer en boekt voor zichzelf de kamer er pal tegenover. Een echte bodyguard kent zijn klant, weet bij wijze van spreken de maat van diens onderbroeken", zegt Hamelers.

Op May 1, 2018